Bestuur

Het bestuur vertegenwoordigt zo goed mogelijk de doelstellingen van de vereniging.

Het bestuur biedt  de leden (herhalings)lessen aan, ondersteunt de evenementenploeg en draagt de EHBO en reanimatie zo breed mogelijk uit.

Het bestuur wordt gekozen door de leden. Volgens een vast schema treden de verschillende bestuursleden af. Hierna kunnen ze zicht al ze dat willen net als ieder ander lid herkiesbaar stellen. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering worden de bestuursleden ge- of herkozen.