Herhaling

Om een diploma Eerste Hulp geldig te houden dienen er jaarlijks herhalingstrainingen gevolgd te worden om te zorgen dat de eerste hulpverleners competent blijven.

Een EHBO diploma is 2 jaar geldig. Gedurende deze periode dient u herhalingslessen te volgen, waarbij elk jaar minimaal de lessen met betrekking tot de vitale functies en reanimatie aan bod komen. De inhoud van de lessen is zodanig samengesteld dat u daarmee jaarlijks voldoet aan de gevraagde competenties.

Regelmatig wordt tijdens deze lessen gebruik gemaakt van LOTUS-slachtoffers. Hierdoor worden situaties “levensecht” benaderd.

Door regelmatig vaardigheden te blijven oefenen en kennis toe te passen blijven kennis en vaardigheden hoe je adequaat Eerste Hulp moet verlenen, op peil. 

Download hier uw lesschema: