Nieuw bestuur

Vanwege gezondheidsredenen zijn beide bestuursleden gedwongen om uit hun functie te stappen.  Na vele maanden vergeefs zoeken naar nieuwe collega's is uiteindelijk besloten om de vereniging op te heffen.  
Tijdens de buitengewone ledenvergadering op 30 oktober heeft totaal onverwacht een aantal leden te kennen gegeven dat zij wel een bestuursfunctie willen. 
Op korte termijn zal er een overdracht plaatsvinden van alle taken.
 
Instructeur Coen moet om gezondheidsredenen na 27 jaar stoppen met lesgeven. Het valt de vertrekkende bestuursleden en instructeur heel zwaar om hun leden, hun vereniging, zo te moeten verlaten.  
We kijken terug op een bijzonder fijne tijd en richten ons nu op een nieuwe toekomst.