Jubilarissen

Op 24 maart 2015 is de algemene ledenvergadering gehouden. Na het officiële gedeelte was er tijd voor een feestje: de jubilarissen Martin Klein en Coen Pfeiffer kregen uit handen van de regio voorzitter Jan Sieverink het speldje opgespeld voor 25 jaar lidmaatschap van de vereniging.

Namens de vereniging overhandigde Loes Jansen beiden een bos bloemen. Martin kreeg tevens een envelop met inhoud en Coen kreeg als dank voor zijn enorme inzet als instructeur  een gevuld spaarvarken, waarin alle leden hun bijdrage hadden gedoneerd.

Chris van der Sluis was 45 jaar lid en kreeg eveneens een bos bloemen en een envelop.

Het bestuur is trots op deze mannen die zich al zo lang inzetten voor de vereniging en haar leden.

Wij hopen nog lang met hen samen te werken en vele cursisten op te leiden tot eerstehulp verlener.